Aktif Harmonik Filtreleri

Gündelik hayatın vazgeçilmezlerinden biri olan elektrik enerjisi, son kullanıcı tarafından bir ürün olarak düşünüldüğünde, kalite ve performans bakımından da tatmin edici olmak zorundadır. Elektrik enerjisi için kalite denildiğinde, son kullanıcı tarafından kesintisiz ve problemsiz bir hizmet akla gelirken, teknik açıdan güç kalitesi frekans ve genlik ve olarak sabit, saf sinüsoidal şekildeki bir uygulama gerilimi anlamına gelmektedir. Güç kalitesizliği, finansal açıdan kayıplara yol açtığı gibi, çevreyi de olumsuz etkiler ve elektriksel güvenlik endişeleri oluşturur. Tesislerde çalışan yükler içerisinde güç kalitesizliğini oluşturan üç temel kaynak vardır:

• Harmonik bozulma

• Gerilim dengesizliğine sebep olan yük dengesizlikleri

• Reaktif güç

Güç kalitesizliği sebebiyle oluşan başlıca problemler ise şu şekilde sıralanabilir:

• Sıkça arızalanan elektriksel ekipmanlar

• Ekipmanların kullanım ömrünün azalması

• Koruma ekipmanında gereksiz açmalar

• Üretim ve işletme kayıpları

• Artan karbon ayak izi

• Şebeke tarafından uygulanan yönetmeliklerine uyamama

ABB PQF aktif filtreler, harmonikler, dengesiz yükler ve reaktif güç sebebiyle oluşan güç kalitesi problemlerinin çözümünde mükemmel sonuç verir. ABB PQF aktif filtreler endüstriyel tesisler ve ticari binalardaki küçük, orta ve büyük boyutlarda uygulamalar için kullanılabilmektedir. ABB PQF aktif filtreler ile harmonik yok etme, yük dengeleme ve kademesiz endüktif/ka pasitif reaktif güç kompanzayonu sağlanabilir. Geniş ve modüler ürün gamı sayesinde, uygulanacak sistemin gereksinimine göre bir amperden binlerce ampere kadar ürün seçimini mümkün kılar. Master ve Slave ünite kombinasyonları ile istenilen kapasitede filtreler tasarlanabilir. Şebekeye paralel bağlanması sayesinde, herhangi bir elektriksel arıza durumunda besleme şalteri ile devre dışı bırakılarak işletmenin sürekliliği bozulmamış olur.

ABB PQF aktif filtreler, kirletici yüke paralel bağlanan güç elektroniği temelli bir sistemdir. Aktif filtre, kirletici yük tarafından çekilen kirli akımı ölçer ve bu akımdaki harmonikleri frekanslarına göre analiz eder, daha sonra bu harmonik akımlarıyla aynı genlik ve frekansta ama ters fazdaki akımı üreterek şebekeye basar. Bu sayede, aktif filtrenin bağlandığı noktadan şebekeye kadar uzanan kısım, harmoniklerden arındırılmış olur.

Kapalı çevrim kontrol sistemini kullanması ve 1’den 50’ye kadar tüm harmonik bileşenlerini ayrı ayrı seçebilme imkânı ile ABB PQF aktif filtreler pazardaki çözünürlüğü ve hassasiyeti en yüksek aktif filtrelerdir.

ABB PQF aktif filtrelerin en çarpıcı özelliklerinden olan kapalı çevrim kontrol sistemi ile hat akımı içerisindeki harmonikler ve reaktif bileşen ölçülür ve bu değerler müşteri tarafından ayarlanan değerlerle karşılaştırılır. Açık çevrim kontrol sisteminde hat akımı yerine sadece yük akımı ölçüldüğünden, aktif filtre düzeltme için bastığı akımın işe yarayıp yaramadığını göremez. Kontrol sisteminin kapalı devre olması ile sağlanan geri besleme sayesinde, aktif filtre düzelme için bastığı akımın etkilerini devamlı görür, böylelikle ölçü cihazlarından kaynaklanabilecek hassasiyet hataları da engellenmiş olur ve en yüksek filtreleme performansına ulaşılır. Bu sayede çok hassas ve özel üretim akım trafolarına gerek kalmaz, Class1 doğruluk sınıfındaki standart bir akım trafosu ile ölçüm işlemi gerçekleştirilebilir.

Reaktif güç kompanzasyonunun çok sıkı kurallara göre ve çok dar bir aralıkta yapıldığı ülkemizde, hızlı değişen ve dengesiz yüklerin bulunduğu tesisler için hedef güç faktörünü yakalamak her zaman zordur. Bu tarz tesislerde uygulanacak ABB PQF aktif filtreler, her faz için ayrı ayrı olacak şekilde ve hem endüktif reaktif hem de kapasitif reaktif tarafta çok hassas bir kompanzasyon imkanı sağlamaktadır. IGBT teknolojisi ve 3 fazdan alınan akım bilgisi ile her fazın ihtiyacı ayrı ayrı belirlenir, buna uygun reaktif güç filtre tarafından üretilerek şebekeye aktarılır.

Özellikle ticari binalarda karşılaşılan ve tek fazlı yüklerden kaynaklanan nötr hattı akımı, 3 ve 3’ün katı harmoniklerin de yoğun etkisiyle bu tarz tesislerde nötr-toprak arası gerilimlerin artmasına ve elektronik sistemlerde arızalara sebep olmaktadır. ABB PQF aktif filtrelerin 3 faz 4 telli modeli olan PQFS serisi filtreler, faz akımının tam 3 katı kadar nötr akımı basabilme kapasitesi ile nötr-toprak arası akımları ve dolayısıyla gerilimleri etkili biçimde azaltabilmektedir. Ayrıca, duvar tipi kompakt boyutlarda bir pano olan PQFS, ticari binalardaki kısıtlı alanlarda yerleşim açısından çok ciddi avantajlar sağlamaktadır.

ABB PQF aktif filtreler, alçak gerilim tarafı 400 Volt AC gerilimli standart işletmelerin yanı sıra, 690 Volt AC gerilimli işletmelerde de kullanıma uygundur. ABB PQF aktif filtreler, alçak gerilim sistemlerinde kullanılabildiği gibi, uygun bir step-up transformatör ile orta gerilim tesislerinde de uygulanabilir.

Tüm ABB PQF aktif filtrelerde, çift ayar dizisi giriş özelliği ile aktif filtrenin iki farklı operasyon koşulunda dışarıdan alınan bir referans vasıtasıyla farklı elektriksel parametrelere göre çalışması sağlanabilmektedir.

ABB, güç kalitesi konusundaki derin tecrübesi ve geniş ürün yelpazesi ile tüm elektriksel problemlerin çözümünde tüm dünyada ilk akla gelen üretici konumundadır. ABB PQF serisi aktif filtreler, elektrik tesislerinde güç kalitesinin ve verimliliğin artırılmasında en etkili yöntemdir. YEO, yaşayabileceğiniz olası tüm güç kalitesi problemlerinin tespiti, analizi, ölçüm ve raporlaması, çözüm önerisi ve uygulaması konularında eksiksiz teknik desteği vermeye devam edecektir.